Galeria

Knauf Industries sp. z o.o. – Nowa Wieś Wrocławska / stacja
transformatorowa, szynoprzewód 3200 A

 

 

 

 

 

 

 

Stegna – Oświetlenie ulicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAM-ROB sp. z o.o. / hala produkcyjna