Przykładowa dokumentacja
baterii kondensatorów 400 KV/Ar